KATKI MADDELERİ ZARARLI MIDIR ?

katkı maddeleri zararlımıdır

Artık yediğimiz besinlerin katkısız olmasını istiyoruz. Çünkü bize göre doğal besin katkısız demektir. Bu görüş, özellikle paketli aldığımız ürünlerde tam manasıyla doğru değildir. Bu nedenle katkı maddelerinin ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Besin katkı maddeleri ; besinlerin doğal bileşiminde bulunan ya da besinlerden çeşitli yöntemlerle saf olarak elde edilen ya da kimyasal olarak sentezlenen belirli özellik taşıyan ögelerin çeşitli amaç için besinlere katılması olarak tanımlanır. Görüldüğü gibi her bedin katkı maddesi zararlı değildir. Katkı maddeleri  besinin bozulmasını önlemek, dayanıklılığı arttırmak, kalitesini korumak ve arttırmak, besinin renk, tat, koku ve lezzetini hoşa gider duruma getirmek için kullanılır.

Hangi katkı maddesinin hangi besine, ne amaçla, ne kadar katılacağı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre belirlenir. Her amaç için kullanılan katkı maddeleri doğal ya da yapay olabilir. Yönetmelikte belirlenmeyen katkı maddesinin kullanımı yasaktır. Katılan katkı maddesinin adı besinin etiketinde yazılmak zorundadır.

Besin ve içeceğin rengini güzelleştirmek için kullanılan renk vericilerden Beta Karoten, A vitaminin öncüsüdür ayrıca antioksidan etkinliğe sahiptir.

Koruyucu olarak et ürünlerine nitrit ve nitrat katılır. Doğal besinlerde, yetiştirildikleri yöreye göre az çok nitritle nitrat bulunur. Şişe sularında nitritin bulunmaması, nitratın ise çok az olması istenir. Bazı yöre sularında bunların miktarı artabilir. Bunların alımının artması sindirim sistemi kanser riskini arttırdığından dikkatli olunmalıdır. Et ürünleri C vitamin içeriği yüksek sebze ve meyve ile birlikte yendiğinde, bunlardan midede kanser yapıcı nitrozamin oluiumu azalır. Koruyucu olarak katılan sorbik asit tuzlarının herhangi bir sakıncasının olmadığı, benzoik asit tuzlarının ise çok az ya da kullanılmaması önerilir. Koruyucu amaçlı kullanılan sitrik asit meyvelerde bulunur, doğaldır.

Yağ ve yağlı besinlerin bozulmasını önlemek için tokoferol ve tokotrienol gibi ögeler kullanılır. Bunlar E vitaminidirler. Yapay koruyuculardan BHT yerine E vitamini kullanılması, BHT’nin düşük düzeyde sınırlı kullanılması önerilir.

C vitaminin kimyasal adı olan askorbik asit, ekmek yapımında gluteni geliştirerek, ekmek hamurunun daha iyi kabarması için kullanılır. Pişme esnasında C vitamini kayba uğradığından ekmek Cvitamini yönündden zenginleştirilmiş olmaz. Askorbik asit oksitlenmeyi önlediğinden kararmayı önleyici olarak da kullanılır.

Şekersiz yiyecek ve içecek üretiminde yapay tatlandırıcılar kullanılır. Bunlar şeker hastaları ve ağırlık kontrolü yapan kişiler tarafından içeceklerini tatlandırmak içinde kullanılır. Kullanılan yapay tatlandırıcıların bazılarının günlük insanın alabileceği miktarlar şöyledir; beden ağırlının kg başına sakkarin 2,5 mg, siklomat 11 mg, aspartam 40 mg , asesülfam K 9 mg’dır. Bu dozlar aşılmadığı sürece zararının olmadığı uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilmiştir.

Et tadını güçlendirmek için glutemik asidin sodyum tuzları, örneğin, MSG olarak kısaltılması çorbalarda ve diğer bazı yiyeceklerde kullanılmaktadır. Bu katkının çocuk besinlerde kullanılması gerekir. Katkı maddeleri genelde tüketime ya da pişmeye hazır, paketlenmiş yiyecek ve içeceklerde kullanılır.

Paketin ya da şişenin üzerinde içindekiler yazılıdır. Tüketici, etiketi mutlaka okuduktna sonra satın almalıdır. Özellikle allerjik yapıdaki kişiler bu hususa dikkat etmelidir. Benzer şekilde yüksek tansiyonlu kişi içinde sodyum bileşiği karkı maddesi bulunan yiyecek ve sodyumu yüksek su satın alınmamalıdır.

Burada en iyi denetleyici tüketici olarak kişinin kendisine düşmektedir. Etiketsiz,raf ömrü ya da son kullanma tarihi belirtilmeyen ürünler  satın alınmamalıdır.

Yazar Hakkında

Diğer Paylaşımlar

Bir Yorum Yap